OMRÅDE

Huvudarenan för 2019 års SM är på Backavallens Idrottsplats, centralt i Katrineholm. Här kommer lydnad för alla grenar att gå samt Mondioring, IPO:ts C-arbete och Planskyddet. Även uppletande för bruksgrenarna kommer att hållas i närheten.

Karta till Backavallen


Hitta till huvudarenan

Adress
Prins Bertils gata 1
Katrineholm