OMRÅDE

Huvudarenan för 2019 års SM är på Backavallens Idrottsplats, centralt i Katrineholm. Här kommer lydnad för alla grenar att gå samt Mondioring, IGP (tidigare IPO) C-arbete och Planskydd (Svenskskydd). Även uppletande för bruksgrenarna kommer att hållas i närheten.

Backavallen_Delade_Planer1

Karta till Backavallen


Hitta till huvudarenan