Vi hälsar tävlande och publik välkomna till vårt vackra Sörmland. Huvudort för tävlingarna är Katrineholm och arenan Backavallen. På Backavallen kommer lydnad, skyddsdelar och Mondioring fördelas på tre planer. Skogsarbeten kommer att ske i marker runt Katrineholm, Flen, Nyköping och Strängnäs. Nytt för 2019 är Monidioring som kommer att ske på Backavallen under söndagen.